Z życia jednostki

Uwaga! Piesi!

Policjanci z ruchu drogowego prowadzą dzisiaj działania NURD. Akcja skierowana jest na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w miejscach, które są szczególnie niebezpieczne, np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych. W tym dniu ruch pieszych i rowerzystów zostanie objęty szczególnym nadzorem.

Priorytetowym zadaniem policjantów zarówno w dniu dzisiejszym jak i w codziennej służbie jest czuwanie nad bezpieczeństwem osób, którzy nie są chronieni na drodze. W ramach ogólnokrajowej akcji stróże prawa zwracają uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądają się czy piesi i rowerzyści sami nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego. Oprócz działań kontrolno-represyjnych wobec kierowców, prowadzone są również działania edukacyjne, w ramach których policjanci przekazują uczestnikom ruchu drogowego informacje o zagrożeniach na drodze.

Obowiązki kierowcy względem pieszego:

  • w strefie zamieszkania pieszy może się poruszać swobodnie po całej  przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu  w  każdym wypadku)
  • pieszy ma pierwszeństwo znajdując się na przejściu dla pieszych
  • zabrania się omijania pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych
  • zabrania się wyprzedzania na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim.

Niechroniony uczestniku ruchu drogowego pamiętaj - przechodząc przez ulicę gdy nie ma sygnalizacji świetlnej:

  • możesz przejść tylko w miejscach oznaczonych pasami (zebra) – wyjątek, gdy odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m
  • zanim przejdziesz, zatrzymaj się. Zawsze przed wejściem na jezdnię rozejrzyj się i upewnij się, czy możesz bezpiecznie przejść na drugą stronę (spójrz w lewo, potem w prawo i znowu w lewo. Przechodząc przez ulicę nie trać pojazdów z oczu, bądź czujny)
  • przechodź przez jezdnię pewnym krokiem i zachowaj ostrożność, nie korzystaj ze smartfona, skup swoją uwagę na tym, co się dzieje na drodze
  • nigdy nie wbiegaj na jezdnię i nie przebiegaj przez nią

Każdy niechroniony uczestnik ruchu drogowego powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo i widoczność na drodze. Zgodnie z art 11 prd pieszy poruszający się po zmierzchu, po drodze poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany używać elementów odblaskowych. Jednak dla własnego bezpieczeństwa odblaski powinniśmy nosić na każdej drodze, zawsze o każdej porze dnia.

Powrót na górę strony