Rok pieszego 2021

Bezpieczne Osiedle Mieszkaniowe

O tym, czy każdy kierujący respektuje przepisy ruchu drogowego i dba o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego można się przekonać analizując dane z zakresu bezpieczeństwa na drodze. Niestety w dalszym ciągu groźnym przewinieniem ze strony kierowców jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych czy w strefie zamieszkania. By dotrzeć do wyobraźni kierowców, Komenda Miejska Policji w Częstochowie wspólnie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy zainicjowała akcję „Bezpieczne Osiedle Mieszkaniowe”.

W dniu dzisiejszym inspektor Dariusz Atłasik – Komendant Miejski Policji w Częstochowie wspólnie z Krzysztofem Matyjaszczykiem – Prezydentem Miasta Częstochowy oraz Pawłem Koniecznym – Prezesem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS i podkomisarzem Sebastianem Tyrasem - Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zainaugurowali akcję „„Bezpieczne Osiedle Mieszkaniowe”.

W ramach podjętej współpracy, na terenie częstochowskich osiedli mieszkaniowych zostaną umieszczone tablice, informujące kierowców o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa z uwagi na występowanie wzmożonego ruchu niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy w zderzeniu z pojazdem zazwyczaj odnoszą poważne obrażenia.

Kierowco! Wjeżdżając do strefy zamieszkania oznaczonej znakiem D-40 respektuj obowiązujące przepisy i pamiętaj, że:

 • w strefie zamieszkania pieszy nie musi korzystać z chodnika czy drogi dla pieszych, może poruszać się całą szerokością drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem,
 • wewnątrz strefy zamieszkania wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami równorzędnymi czyli obowiązuje zasada „prawej ręki”,

 • wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę traktowany jest jako włączenie się do ruchu,więc kierujący wyjeżdżający na drogę ze strefy zamieszkania zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu

 • dopuszczalna prędkość pojazdu w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h

 • zabroniony jest postój pojazdu w innym miejscu aniżeli wyznaczone w tym celu

 • w strefie zamieszkania dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi bez opieki osoby starszej.

 •  
 • Komendant inspektor Dariusz Atłasik stoi w szeregu obok Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, Prezydenta Miasta i prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w tle blok mieszkalny
 • Komendant inspektor Dariusz Atłasik stoi w szeregu obok Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, Prezydenta Miasta i prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w tle blok mieszkalny
 • Komendant Miejski Policji udziela wywiadu lokalnym mediom
 • Komendant Miejski Policji udziela wywiadu lokalnym mediom
 • Znak informujący kierowców o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa na tle osiedla mieszkalnego
 • Na zdjęciach Prezydent Miasta Częstochowy, Komendant Miejskie Policji i Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonują symbolicznego wkopania znaku informującego kierowców o zasadach bezpieczeństwa w strefie zamieszkania
 • Na zdjęciach Prezydent Miasta Częstochowy, Komendant Miejskie Policji i Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonują symbolicznego wkopania znaku informującego kierowców o zasadach bezpieczeństwa w strefie zamieszkania
 • Na zdjęciach Prezydent Miasta Częstochowy, Komendant Miejskie Policji i Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonują symbolicznego wkopania znaku informującego kierowców o zasadach bezpieczeństwa w strefie zamieszkania
 • tablica wkopana przy wjeździe na osiedle mieszkalne, w tle blok mieszkalny i zaparkowane samochody
Powrót na górę strony