Ochrona zwierząt i środowiska

Policjanci z Częstochowy ujawnili składowisko niebezpiecznych substancji

W ostatnich latach można zaobserwować bardzo niebezpieczne zjawisko polegające na wzroście liczby występowania tzw. "dzikich" wysypisk śmieci, nielegalnym transgranicznym przemieszczaniu odpadów oraz składowaniu odpadów niebezpiecznych na terenach opuszczonych obiektów, hal i magazynów. Śledczy zwalczający przestępczość gospodarczą z Częstochowy ujawnili kolejne nielegalne składowisko niebezpiecznych odpadów, tym razem na terenie województwa łódzkiego. Kolejny raz ostrzegamy przed bezprawnym procederem składowania odpadów.

Grupa odpadowa z Częstochowy powołana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na co dzień prowadzi szereg czynności, mających na celu ujawnianie procederu polegającego na nielegalnym gospodarowaniu odpadami. Czynności operacyjno-rozpoznawcze podjęte w ramach prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach śledztwa pozwoliły ujawnić kolejne miejsce składowania niebezpiecznych substancji.

W Babsku na terenie hali o powierzchni blisko 2 tysięcy metrów kwadratowych przestępcy zgromadzili 872 tony różnego rodzaju odpadów pochodzących z przemysłu chemicznego. Wstępna analiza 49 próbek pobranych przez biegłego wykazała, że w zmagazynowanych tam mauzerach i metalowych beczkach mogą znajdować się substancje zawierające szereg związków organicznych i mutagennych niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka. Również sposób składowania odpadów może stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia lub spowodować skażenie środowiska naturalnego w znacznych rozmiarach.

Policjanci pod nadzorem prokuratora sprawdzą między innymi źródło pochodzenia niebezpiecznych materiałów oraz to, gdzie miały one trafić.

Odpady niebezpieczne stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. W związku z ich szkodliwością muszą one zostać zutylizowane wyłącznie w specjalnie przystosowanych do tego zakładach oraz pod ścisłą kontrolą. Dla niektórych dużych firm przemysłowych, których produktem ubocznym działalności są odpady niebezpieczne, problem stwarza szereg regulacji prawnych, której podlegają. Dlatego decydują się na nielegalną utylizację odpadów poprzez wywożenie je w miejsca do tego nieprzeznaczone, aby nie ponosić kosztów związanych z utylizacją kłopotliwych śmieci.

Każdy, kto jest świadkiem procederu nielegalnego składowania odpadów, powinien zawiadomić odpowiednie służby. Przede wszystkim apelujemy do osób, które przebywają w rejonie mało uczęszczanych miejsc, obiektów leśnych, opuszczonych hal czy magazynów o zwracanie uwagi na wzmożony ruch w tym miejscu pojazdów ciężarowych, oraz obcych osób. Zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer alarmowy 997 lub 112, a także przez Internet wirtualnie nanosząc na Krajowej Mapie Zagrożeń punkt, w którym może dochodzić do nielegalnego pozbywania się śmieci i odpadów. Tylko wspólne działania pozwolą na wykrycie przestępstw popełnianych przeciwko środowisku naturalnemu.

W myśl art. 183 § 1 kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega osoba, która wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób, lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym, lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Naruszenie tego przepisu skutkuje karą do 5 lat pozbawienia wolności.

  • kwadratowe pojemniki plastikowe tak zwane mauzery zabezpieczone w łódzkim magazynie
  • kwadratowe pojemniki plastikowe tak zwane mauzery zabezpieczone w łódzkim magazynie
  • kwadratowe pojemniki plastikowe tak zwane mauzery zabezpieczone w łódzkim magazynie
  • policjant w kombinezonie ochronnym wykonuje zdjęcia wewnątrz hali wypełnionej odpadami
  • policjant w kombinezonie ochronnym wykonuje zdjęcia wewnątrz hali wypełnionej odpadami
  • plastikowe pojemniki ustawione pod dach magazynu - widok z góry
Powrót na górę strony