Ochrona zwierząt i środowiska

„….Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę…”


Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt


Policja zgodnie z obowiązującym stanem prawnym realizuje m.in. zadania ukierunkowane na wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjuje i organizuje działania mające na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Jednym z celów podejmowanych przedsięwzięć jest zapewnienie lepszej ochrony zwierzętom i zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Jeśli posiadasz informacje o nieuzasadnionym bądź niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, zadawaniu cierpienia lub świadomym dopuszczaniu do zadawania bólu oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail do naszej jednostki Policji: pg@czestochowa.ka.policja.gov.pl bądź dzwoniąc na numer 47 85 81 270 lub na numer alarmowy 997 lub 112.

Pamiętajmy, że tego rodzaju informacje możemy również zgłaszać poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Za jej pośrednictwem istnieje możliwość wskazania obszaru, na którym między innymi uprawiane jest kłusownictwo, niszczona jest zieleń lub organizowana jest nielegalna wycinka drzew.
Dzięki KMZB możźesz powiadomić o nielegalnych wysypiskach śmieci, wypalaniach traw czy poruszaniu się quadami po terenach leśnych.
Katalog zgłoszeń jest bardzo rozbudowany, dlatego zachęcamy, by skorzystać również z takiej formy przekazywania nam swoich podejrzeń o zabronionych czynach popełnianych przeciwko zwierzętom i środowisku.

Powrót na górę strony