Dzielnicowy bliżej nas

Konkurs w Ekonomiku rozstrzygnięty

Dzielnicowy z „jedynki” wspólnie z policyjnymi związkami zawodowymi zorganizował konkurs plastyczny dla uczniów jednej z klas w Ekonomiku. Celem konkursu realizowanego w ramach planu priorytetowego było wyłonienie najlepszych prac i opracowanie plakatów informacyjnych dla seniorów. Dzisiaj odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom.

Bezpieczeństwo osób starszych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez częstochowską prewencję, ponieważ pomimo licznych akcji edukacyjnych, przestępcy działający pod tzw. legendą wciąż oszukują starsze osoby, okradając je z oszczędności całego życia. Dlatego Paweł Wierzganowski - dzielnicowy z komisariatu I zorganizował konkurs dla jednej z klas z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie na opracowanie plakatu promującego bezpieczeństwo osób starszych.
Dzisiaj w Ekonomiku odbyło się uroczyste zakończenie konkursu, w którym wziął udział podinspektor Łukasz Zielonka - Komendant Komisariatu I Policji w Częstochowie, aspirant sztabowy Piotr Madejczyk - kierownik Rewiru Dzielnicowych, starszy aspirant Paweł Barwaniec i aspirant Paweł Wierzganowski - dzielnicowi. Gospodarzem przedsięwzięcia był Maciej Trzmiel - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie oraz Anna Stańczak - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Najlepsze prace zostały nagrodzone. Pierwsze miejsce zdobyła praca wykonana przez Karinę Kharchenko i Laurę Kowalską, a na drugim miejscu uplasowała się praca autorstwa Macieja Kaczmarzyka. Wyróżnione natomiast zostały prace wykonane przez Mię Szlempo i Angelikę Tkaczyk, Katarzynę Kulas i Wiktorię Szwedę, Angelikę Lisowskę i Martynę Krok. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Konkurs, w którym wzięli uczniowie szkoły średniej to również okazja do zachęcenia młodych ludzi, by poświęcili seniorom więcej uwagi i porozmawiali z nimi o ich bezpieczeństwie, bo świadomy senior to bezpieczny senior.
Informujcie waszych rodziców, dziadków, czy samotnie zamieszkujących sąsiadów o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich zaufanie.


 

  • policjanci wręczają nagrodę zwycięzcom w sali lekcyjnej
  • policjanci wręczają nagrodę zwycięzcom w sali lekcyjnej
  • policjanci wręczają nagrodę zwycięzcom w sali lekcyjnej
  • tablica korkowa, przywieszone na niej plakaty z konkursu - na górze powieszona czapka policyjna
  • w sali lekcyjnej pan dyrektor przemawia do zebranych osób
  • w sali lekcyjnej pan dyrektor przemawia do zebranych osób
  • plakaty konkursowe powieszone na tablicy
  • dyrektor wręcza podziękowania policjantowi
  • dyrektor wręcza podziękowania policjantowi
Powrót na górę strony