Informacje kontaktowe KMP

Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Częstochowie

42-200 Częstochowa, ul. księdza Jerzego Popiełuszki 5

telefon: 47 85 812 00

 

Telefony alarmowe czynne całą dobę:

997

112

DZWOŃ tylko w nagłych sytuacjach wymagających interwencji służb.

NIE DZWOŃ gdy sytuacja nie wymaga interwencji służb, nie jest niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska, mienia lub w innych sytuacjach, gdy chcesz na przykład:

 • wyrazić opinię dotyczącą dowolnego tematu, wydarzenia lub osoby,
 • przesunąć umówione spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych,
 • sprawdzić, czy numer alarmowy naprawdę działa,
 • wezwać taksówkę, zamówić pizzę lub pomoc drogową,
 • uzyskać poradę prawną lub medyczną.

Informujemy Państwa, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach uruchomiono specjalny numer ratunkowy:

695 997 997


za pomocą którego osoby niepełnosprawne (głównie osoby z problemami słuchu lub nieme), poprzez przesłanie informacji SMS-em, mogą wezwać Policję.

Inicjatywa ta ma poprawić komunikację osób niepełnosprawnych z policjantami, którzy odpowiedzą na każde wezwanie z prośbą o pomoc.

Jednocześnie informujemy, że każda osoba, która w sposób złośliwy wywoła fałszywy alarm poniesie odpowiedzialność karną.

 

Wykaz Komisariatów

 

Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie:

telefon: 47 85 812 55

fax: 47 85 812 44

e-mail: dyzurny@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 

Wydziały i Zespoły Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie:

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji

telefon: 47 85 812 12

fax: 47 85 812 44

e-mail: komendant@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 

Wydział Kryminalny

telefon: 47 85 812 80

fax: 47 85 812 84

e-mail: kryminalny@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

telefon: 47 85 814 11

fax: 47 85 814 13

e-mail: ppm@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

telefon: 47 85 812 70

fax: 47 85 812 74

e-mail: pg@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 

Wydział Sztab Policji

telefon: 47 85 818 61

fax: 47 85 818 62

e-mail: sztab@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 

Wydział Prewencji

telefon: 47 85 812 60

fax: 47 85 812 64

e-mail: prewencja@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 

Wydział Ruchu Drogowego

telefon: 47 85 812 90

e-mail: rd@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 

Zespół Teleinformatyki

telefon: 47 85 812 40

fax: 47 85 812 49

e-mail: teleinformatyka@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 

Zespół Kadr i Szkolenia

telefon: 47 85 813 41

fax: 47 85 813 42

e-mail: kadry@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

telefon: 47 85 812 20

fax: 47 85 812 24

e-mail: finanse@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 

Zespół Prezydialny

telefon: 47 85 817 32

fax: 47 85 817 33

e-mail: prezydialny@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 

Zespół Kontroli

telefon: 47 85 816 93

e-mail: kontrola@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 

Skontaktuj się z dzielnicowym

 

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

 1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

  Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.
  Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

 2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  korzystanie z poczty elektronicznej: dyzurny@czestochowa.ka.policja.gov.pl

  przesyłanie faksów pod numery: 47 85 812 44.

 3. Skorzystanie pomocy tłumacza języka migowego online:

  Tłumacz online języka migowego jest dostępny w Komendzie Miejskiej Policji przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 5 w Częstochowie od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 8:00 do 20:00.
  Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.
  Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
  Więcej informacji o tym, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji lub przez Internet.

 4. Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

  Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016).
  W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się przez e-mail: dyzurny@czestochowa.ka.policja.gov.pl.
  Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
  Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

 


 

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.3 MB)

Powrót na górę strony