Wiadomości

Policjant na Lunchu Przedsiębiorców w Politechnice Częstochowskiej

Data publikacji 16.05.2024

Na terenie Politechniki Częstochowskiej odbył się Lunch z przedsiębiorcami, podczas którego nie zabrakło przedstawicieli Policji. Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji z Częstochowy odpowiadali na pytania związane ze służbą w Policji i procedurą doboru.

Lunch z przedsiębiorcami to pierwsze wydarzenie tegorocznych Juwenaliów Częstochowskich 2024. Na zaproszenie Biura Karier oraz Samorządu Studenckiego Politechniki Częstochowskiej do udziału w spotkaniu odpowiedziało kilku renomowanych pracodawców: ZF Group Phinance S.A. Wulkan S.A., Pracuj w SGP SGP Group, ALTEN Polska TAURON Polska Energia Dystrybucja oraz Komenda Miejska Policji w Częstochowie, którą reprezentował aspirant Kamil Sowiński.

Spotkanie rozpoczęło się panelem, podczas którego przedstawiciele firm odpowiadali na pytania licznie zgromadzonych studentów o zasadach rekrutacji do poszczególnych instytucji oraz dzielili się doświadczeniami związanymi z pracą i służbą w swoich zawodach.
W ten sposób Juwenalia rozpoczęły się pełne inspirujących rozmów i możliwości zawodowych.

Przypominamy, że jeśli chcesz wstąpić w szeregi Policji, musisz spełniać następujące wymagania:
1. posiadać polskie obywatelstwo;
2. posiadać nieposzlakowaną opinię;
3. nie możesz być skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4. korzystać z pełni praw publicznych;
5. posiadać co najmniej średnie lub średnie branżowe wykształcenie;
6. posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować;
7. dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
8. na dzień przyjęcia do służby posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeśli podlega kwalifikacji wojskowej.

„Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem"! O szczegółach rekrutacji można przeczytać na stronie Śląskiej Policji.

  • uczestnicy Lunchu
  • studenci na spotkaniu
  • studenci podczas spotkania
  • Policjant na spotkaniu z przedsiębiorcami
Powrót na górę strony