Wiadomości

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w częstochowskim garnizonie

Data publikacji 18.01.2023

Wczoraj odbyło się spotkanie związane z powierzeniem obowiązków na stanowisku komendanta Komisariatu IV Policji w Częstochowie. Rozkaz personalny wręczyli Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie - mł. insp. Mariusz Strzelecki oraz mł. insp. Ewa Szataniak. Zmiany kadrowe nastąpiły również w wydziale ds. zwalczania przestępczości gospodarczej i na Komisariacie V Policji w Częstochowie.

Komendant Miejski Policji w Częstochowie mł. insp. Dariusz Kiedrzyn rozkazem personalnym z dnia 13 stycznia 2023 roku

  • powierzył z dniem 16 stycznia 2023 roku pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Komisariatu IV Policji w Częstochowie podinspektorowi Witoldowi Kapuścikowi, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie;

  • powierzył z dniem 16 stycznia 2023 roku pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie podinspektorowi Kamilowi Pańczykowi dotychczasowemu zastępcy naczelnika tego wydziału;

  • powierzył z dniem 16 stycznia 2023 roku pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Komisariatu V Policji w Częstochowie aspirantowi sztabowemu Michałowi Bogdalczykowi, który do tej pory pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta tego komisariatu.

  • na zdjęciu policjanci w sali podczas wprowadzenia nowego komendanta
  • na zdjęciu policjanci w sali podczas wprowadzenia nowego komendanta
  • na zdjęciu zastępcy komendanta składają gratulacje podinspektorowi Witoldowi Kapuścikowi
  • na zdjęciu zastępcy komendanta składają gratulacje podinspektorowi Witoldowi Kapuścikowi
  • na zdjęciu podinspektor Kamil Pańczyk pozuje na tle gablotki, w której powieszony jest sztandar komendy miejskiej w Częstochowie
  • policjant w mundurze pozuje do zdjęcia na tle sztandaru komendy miejskiej w Częstochowie
Powrót na górę strony