Wiadomości

Policyjne działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Data publikacji 23.11.2022

Dzisiaj na terenie województwa śląskiego policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Genezą działań jest troska o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, motorowerzystów oraz motocyklistów – tych użytkowników dróg, którzy nie są chronieni pasami bezpieczeństwa, fotelikami ochronnymi czy karoserią samochodu i zazwyczaj w zderzeniu z pojazdem odnoszą poważne obrażenia.

Od samego rana na drogach Częstochowy i powiatu prowadzone są działania NURD. Policjanci codziennie czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego, a dzisiaj szczególną uwagę zwrócą na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych i rowerzystów. Oprócz działań kontrolno-represyjnych wobec kierowców, prowadzone są również działania edukacyjne, w ramach których policjanci przekażą uczestnikom ruchu drogowego informacje o zagrożeniach na drodze.

Obowiązki kierowcy względem pieszego:

  • w strefie zamieszkania pieszy może się poruszać swobodnie po całej przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku);
  • pieszy ma pierwszeństwo znajdując się na przejściu dla pieszych i wchodząc na nie;
  • zabrania się omijania pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych;
  • zabrania się wyprzedzania na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim.

Niechroniony uczestniku ruchu drogowego pamiętaj:

  • możesz przejść tylko w miejscach oznaczonych pasami (zebra) – wyjątek, gdy odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 metrów;
  • zabrania się wchodzenia na jezdnię, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony;
  • zawsze przed wejściem na jezdnię rozejrzyj się i upewnij się, czy możesz bezpiecznie przejść na drugą stronę (spójrz w lewo, potem w prawo i znowu w lewo. Przechodząc przez ulicę nie trać pojazdów z oczu, bądź czujny);
  • zabrania się wchodzenia/wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd (również na przejściu dla pieszych);
  • przechodź przez jezdnię pewnym krokiem i zachowaj ostrożność, nie korzystaj ze smartfona, skup swoją uwagę na tym, co się dzieje na drodze;
  • nigdy nie wbiegaj na jezdnię i nie przebiegaj przez nią, nie zatrzymuj się też na niej bez uzasadnionej konieczności.

Każdy niechroniony uczestnik ruchu drogowego powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo i widoczność na drodze. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne apelujemy do niechronionych uczestników ruchu drogowego o to, by ich podstawowym wyposażeniem przy takiej aurze były odblaski, które mogą zwiększyć jego widoczność do 150 a nawet 300 metrów.

 

 

 

 

Powrót na górę strony