Wiadomości

XXI Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Data publikacji 25.09.2022

Policjanci, pracownicy Policji oraz policyjni emeryci i renciści z całego kraju przybyli dzisiaj na Jasną Górę, by modlić się w intencji poległych podczas służby za bezpieczeństwo oraz przyszłość Ojczyzny i swego zawodu. W tegorocznych Spotkaniach uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, jego zastępca nadinsp. Dariusz Augustyniak i Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn. Mszy Świętej, która w tym roku odbyła się na jasnogórskich błoniach przewodniczył JE ksiądz biskup Wiesław Lechowicz.

Uroczyste obchody Święta Michała Archanioła – patrona Policji rozpoczęły się w niedzielne przedpołudnie na Placu Biegańskiego w Częstochowie od złożenia meldunku Komendantowi Głównemu Policji przez Dowódcę Kompanii Reprezentacyjnej Policji podinspektora Radosława Gosa. Następnie generalny inspektor doktor Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji wspólnie ze swoim zastępcą nadinspektorem Dariuszem Augustyniakiem i szefem śląskiego garnizonu - nadinspektorem Romanem Rabsztynem złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kwiaty pod pomnikiem pierwszego Marszałka Polski złożyli również przedstawiciele policyjnych związków zawodowych NSZZ, Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, Stowarzyszenia Federacji Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz JE ksiądz biskup Wiesław Lechowicz. W tym samym czasie delegacja z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie udała się z wiązanką i zniczem do miejsca pamięci na Polanie Dębowej, gdzie złożyła hołd ofiarom zbrodni katyńskiej.

Po ceremonii kolumna uczestników przeszła aleją Najświętszej Maryi Panny w stronę Jasnej Góry. W drodze do sanktuarium, u podnóża Jasnej Góry, policyjni pielgrzymi zapalili znicze przed pomnikiem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i wzięli udział w Uroczystym Apelu pamięci w 82. rocznicę Zbrodni Katyńskiej przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza przy Alei Henryka Sienkiewicza. Tutaj też Kompania Reprezentacyjna Policji oddała 3 salwy honorowe.

Główne uroczystości odbyły się na jasnogórskich błoniach, gdzie o godzinie 13.15 rozpoczęła się msza święta w intencji środowiska policyjnego. Wspólnie z policyjnymi kapelanami mszę odprawił JE ksiądz biskup Wiesław Lechowicz – delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Policji.

Po nabożeństwie goście honorowi wbili symboliczne gwoździe w drzewiec sztandaru Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych Za Działalność Związkową i Polityczną w Latach 1981-1989 „Godność”, po czym przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów podkomisarz Rafał Jankowski uroczyście przekazał go prezesowi Stowarzyszenia - młodszemu inspektorowi w stanie spoczynku - Julianowi Sekule.

Uczestnicy XXI Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego po zakończonej mszy oddali hołd policjantom pomordowanym w 1940 roku na Wschodzie przed płaskorzeźbą „Gloria Victis – Chwała zwyciężonym”. Następnie goście honorowi udali się przed cudowny obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej Królowej Polski, gdzie w imieniu wszystkich uczestników złożyli wiązankę kwiatów. Po uroczystości generalny inspektor doktor Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji oraz przewodniczący NSZZP podkomisarz Rafał Jankowski i JE ksiądz biskup Wiesław Lechowicz dokonali wpisu do księgi pamiątkowej Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Tegoroczna pielgrzymka środowiska policyjnego przypadła w 100. rocznicę powstania Policji Województwa Śląskiego i 25. rocznicę utworzenia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach, która od 1997 roku wspiera rodziny zmarłych policjantek i policjantów. Organizatorem uroczystości był Społeczny Komitet Organizacji Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego z przewodniczącym - podkomisarzem Rafałem Jankowskim na czele oraz Komenda Główna Policji i Policja Śląska.

Uroczystości uświetniła Kompania Reprezentacyjna Policji oraz Kompania Honorowa i Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej - GALERIA ZDJĘĆ.


 

  • generalny nadinspektor Jarosław Szymczyk i dowódca uroczystości maszerują po placu - następuje przegląd pododdziałów policji
  • policjanci stoją w kolumnach na Placu Biegańskiego, przed Ratuszem Miejskim
  • policjanci z wieńcami przed złożeniem ich na pomniku Józefa Piłsudskiego
  • delegaci przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • orkiestra policyjna, w tle Jasna Góa
  • pododdział policji oddaje salwę honorową, w tle Jasna Góra
  • delegacja policjantów z wieńcem składa hołd poległym pod pomnikiem na placu Sienkiewicza
  • zbliżenie na głowę policjanta, który salutuje
  • policjanci stoją w kolumnie, w tle z przodu ekran i ołtarz Jasnej Góry
Powrót na górę strony