Wiadomości

Dziś kolejne wojewódzkie działania Bezpieczny Pieszy

Data publikacji 30.08.2022

Na drogach miasta i powiatu częstochowskiego prowadzone są dzisiaj działania „Bezpieczny pieszy”. Policjanci zwrócą uwagę na kierujących, którzy popełniają wykroczenia względem pieszych, ale również na zachowanie samych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Apelujemy o rozsądek na drodze.

Pieszy,  rowerzysta i motocyklista to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Niechronieni dlatego, że w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia drogowego nic ich nie chroni, nie mają pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych czy karoserii samochodu, która zamortyzowałaby uderzenie. Konsekwencje zdrowotne takich zdarzeń są często bardzo poważne, a niejednokrotnie kończą się tragicznie. Dlatego częstochowska drogówka podejmuje codziennie szereg działań mających na celu ograniczenie zdarzeń drogowych, szczególnie tych najtragiczniejszych w skutkach. Dzisiaj na drogach pojawi się wzmożona liczba policjantów w białych czapkach, których działania będą skierowane przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Działania zostaną wsparte przez dzielnicowych. Zwrócą oni szczególną uwagę na kierujących i pieszych, którzy w rejonie wzmożonego ruchu nie przestrzegają przepisów. Kierowcy, którzy swoim nieostrożnym zachowaniem spowodują realne i bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą się liczyć z dotkliwymi konsekwencjami prawnymi.

Przypominamy, że zgodnie z nowym taryfikatorem obowiązującym od początku tego roku:

  • Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście grozi mandat karny w wysokości 1500 zł.
  • Za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem grozi mandat karny w wysokości 1500 zł.
  • Za naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu określonego znakiem drogowym grozi mandat karny w wysokości 1000 zł.

Apelujemy również do pieszych, aby przed wejściem na jezdnię rozejrzeli się i upewnili, że zostali dostrzeżeni przez kierowcę i mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę. Piesi, znajdując się na jezdni, dla własnego bezpieczeństwa powinni zachować czujność i upewnić się, czy nie zmieniły się warunki na drodze i bez względu na posiadane pierwszeństwo pamiętać o obserwacji pojazdów.

Powrót na górę strony