Wiadomości

O hulajnogach elektrycznych słów kilka...

Policjanci z częstochowskiej drogówki wspólnie z Automobilklubem Jurajskim i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Częstochowie promowali w niedzielę bezpieczne korzystanie z hulajnóg elektrycznych. Warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami i stosować zasadę ostrożności poruszając się po drodze.

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego asp. szt. Krzysztof Stemplowski wraz z sierż. szt. Beatą Witos uczestniczyli w niedzielę w evencie „Z Jurajskim bezpieczniej – hulajnogi na start” zorganizowanym w Wyrazowie przez prezesa Automobilklubu Jurajskiego – Romualda Nowakowskiego i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie. Akcja skierowana była do użytkowników hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego, czyli między innymi urządzeń samobalansujących. Policjanci rozmawiali z uczestnikami o bezpieczeństwie, przypominali przepisy, które obowiązują od zeszłego roku oraz rozdawali odblaski, by każdy uczestnik ruchu był widoczny na drodze.

Zarówno urządzenie transportu osobistego, jak i urządzenia wspomagające ruch oraz hulajnoga elektryczna mają w ustawie – Prawo o ruchu drogowym swoją definicję, a osoby je użytkujące mają zarówno prawa, jak i obowiązki.

Urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe

Urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni;

Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe

Hulajnoga elektryczna: obowiązki

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 • zachowanie szczególnej ostrożności,
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Hulajnoga elektryczna: uprawnienia

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Hulajnoga elektryczna: dzieci

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Hulajnoga elektryczna: zakazy

Przepisy zabraniają:

 • kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów,
 • ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów,

Hulajnoga elektryczna: parkowanie

Użytkownik ma obowiązek pozostawienia hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

 • hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
 • hulajnoga elektryczna będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,
 • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Pojazd ten może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski).

Hulajnoga elektryczna: konsekwencje prawne

 • naruszenie przez kierującego hulajnogą elektryczną poruszającego się chodnikiem, drogą dla pieszych lub drogą dla rowerów i pieszych obowiązku poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego – mandat karny w wysokości 300 ;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego hulajnogą elektryczną, poruszającego się po drodze dla rowerów i pieszych – mandat karny w wysokości 100 ;
 • naruszenie przez kierującego hulajnogą elektryczną zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na podnóżkach – mandat karny w wysokości 50;
 • naruszenie przez kierującego hulajnogą elektryczną przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych (kierujący hulajnogą ma obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza) – mandat karny w wysokości 200;
 • korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – mandat karny w wysokości 500 ;
 • kierowanie hulajnogą elektryczną na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie) lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu – mandat karny w wysokości 2500;
 • kierowanie hulajnogą elektryczną na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez osobę znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu w organizmie) lub podobnie działającego środka – mandat karny w wysokości 1000 ;
 • kierowanie hulajnogą elektryczną na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia – mandat karny w wysokości 200 ;
 • przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji – mandat karny w wysokości 300 za każdą osobę ponad określoną liczbę.


 

Powrót na górę strony