Wiadomości

XX pielgrzymka policjantów na Jasną Górę

Data publikacji 27.09.2021

Wczoraj w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej odbyło się XX Jasnogórskie Spotkanie Środowiska Policyjnego. Policyjni pielgrzymi modlili się w intencji poległych podczas służby, za bezpieczeństwo oraz przyszłość Ojczyzny i swego zawodu. W uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. dra Józefa Guzdka uczestniczyły delegacje policjantów z całego kraju z gen. insp. dr Jarosławem Szymczykiem i jego zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem i nadinsp. Pawłem Dobrodziejem na czele. Garnizon Policji śląskiej reprezentował nadinsp. Roman Rabsztyn.

29 września obchodzimy dzień świętego Michała Archanioła. Archanioł jest patronem policjantów, żołnierzy i małych dzieci, a także opiekuje się pielgrzymami i obcymi ludźmi. Walczy w imię sprawiedliwości i prawa. Daje wsparcie, jest też dawcą cierpliwości i szczęścia. Wczoraj, w przededniu patrona Polskiej Policji, na Jasną Górę przybyli jej przedstawiciele, by wziąć udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego, które nieprzerwanie od 20 lat organizowane są przez policyjne związki zawodowe.

Uroczystość na Jasnej Górze rozpoczęła się złożeniem wieńca przed płaskorzeźbą „Gloria Victis – Chwała zwyciężonym”. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk ze swoimi zastępcami, wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Piotrem Kujawą, JE Biskupem Józefem Guzdkiem, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 rok" Panią Teresą Bracką i Prezesem łódzkiego Stowarzyszenia Jarosławem Olbrychowskim złożył wieniec w hołdzie poległym i pomordowanym wiosną 1940 roku w ZSRR policjantom.

Z uwagi na stan epidemii, policyjni pielgrzymi modlili się w intencji poległych podczas służby, za bezpieczeństwo oraz przyszłość Ojczyzny i swego zawodu przed cudownym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej w kameralnym gronie i w ścisłym reżimie sanitarnym.


zdjęcia: M. Fila, A. Gruca, A. Van

 • policjanci stoją przy tablicy przed kaplicą cudownego obrazu na Jasnej Górze
 • Komendant Główny Policji z przedstawicielem związków policyjnych składają hołd przed tablicą
 • Komendant Główny Policji z przedstawicielem związków policyjnych składają hołd przed tablicą
 • Komendant Główny Policji oddający honor przed tablicą przed kaplicą cudownego obrazu na Jasnej Górze w tle policjanci oraz osoby wykonujące zdjęcia
 • delegacja policjantów składa hołd przed tablicą trzymając dwa palce przy daszku policyjne czapki, osoby bez czapki oddają hołd poprzez skinienie głowy
 • przedstawiciele policji i stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 rok" przed oddaniem hołdu pomordowanym w 1940 roku policjantom.
 • Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 rok podczas przemówienia
 • Policjanci oraz duchowni stojący w kaplicy, zdjęcie grupowe
 • kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej, po lewej stronie widać policjantów stojących ze sztandarem
 • na pierwszym planie widać Arcybiskupa podczas oprawiania mszy, w tle policjanci
 • policjant podczas przemówienia w kaplicy jasnogórskiej
 • Arcybiskup podczas celebrowania mszy, przed nim widać stojących paulinów
 • policjanci w |Kaplicy Matki Bożej stoją podczas mszy
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi - zbliżenie na twarz
 • zastępca Komendanta Głównego Policji - zbliżenie na twarz zakrytą maseczką
 • Komendant Główny Policji - zbliżenie na twarz (usta i nos zakrywa maseczka w ciemnym kolorze)
 • Policjanci i duchowni siedzący w kaplicy, zdjęcie grupowe
 • policjanci siedzą na krzesłach w kaplicy podczas mszy
 • policjanci siedzą na krzesłach w kaplicy podczas mszy
 • Arcybiskup podczas odprawiania mszy, w tle Cudowny Obraz Matki Bożej
 • zbliżenie na twarz Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie siedzącego w kaplicy podczas mszy
 • policjanci siedzą na krzesłach w kaplicy podczas mszy
 • policjanci siedzą na krzesłach w kaplicy podczas mszy
 • na pierwszym planie widać Arcybiskupa podczas oprawiania mszy, w tle policjanci
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach- zbliżenie na twarz
 • na pierwszym planie sztandar Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów wśród duchownych, w tle policjanci oddający honor
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach- zbliżenie na twarz
 • Zdjęcie kolorowe. Uczestnicy mszy w kaplicy
 • policjant odczytujący przemowę w trakcie mszy
 • Duchowny odprawiający mszę, w tle kwiaty
 • policjanci siedzący w kaplicy w trakcie mszy
 • Policjanci i duchowni siedzący w kaplicy, zdjęcie grupowe
 • Zdjęcie kolorowe. Umundurowany policjant podczas mszy składa kwiaty
 • Policjant składający kwiaty na ołtarzu, w tle policjanci oraz duchowni
 • bukiet biało- czerwonych róż leżący na ołtarzu
 • policjant w trakcie odczytywania przemowy
 • Zdjęcie kolorowe. Umundurowany policjant podczas mszy
 • Policjanci i duchowni stojący w kaplicy, zdjęcie grupowe
 • Duchowny odprawiający mszę, w tle policjanci i duchowni
Powrót na górę strony