Wiadomości

Graffiti? Maluj legalnie!

Data publikacji 13.08.2021

Częstochowscy mundurowi w ramach kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Stop Nielegalnemu Graffiti" przy współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego oraz Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie zorganizowali kolejne działania dotyczące przeciwdziałania aktom wandalizmu w przestrzeni publicznej. Na ścianie budynku przy ulicy Jaskrowskiej w Częstochowie powstało legalne graffiti nawiązujące do tematyki związanej z częstochowskimi wodociągami.

Tym razem nie chodzi jedynie o zwracanie uwagi na niszczenie budynków znajdujących się w przestrzeni publicznej nielegalnymi malunkami, a o pokazanie że graffiti można wykonywać w sposób przemyślany, nie narażając się przy tym na konsekwencje prawne.

Dzięki wspólnym działaniom policjantów i częstochowskich instytucji udało się zagospodarować miejsce, na którym artyści stworzyli niespotykane dzieło. Od tej pory rysunek nawiązujący do częstochowskich wodociągów będzie cieszył oczy przechodniów.

Praca ta nie tylko dodała uroku ścianie obiektu, ale też jest przykładem na to, że sztuka malowania budynków może być wykonywana w sposób legalny i estetyczny.

W ramach prowadzonych działań zaplanowano również warsztaty edukacyjne i zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych. Zostały także przygotowane materiały edukacyjne w postaci plakatów, spotu radiowego i filmowego.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Warto wiedzieć, że nielegalne graffiti będące przejawem wandalizmu jest wykroczeniem lub przestępstwem. W zależności od wartości wyrządzonej szkody sprawcy wykroczenia grozi areszt, ograniczenie wolności lub grzywna, a przestępca może trafić do więzienia nawet na 5 lat.

  • policjanci i przedstawiciele wodociągów częstochowskich i zakładu gospodarki mieszkaniowej stoją przed ścianą, na której namalowany jest rysunek graffiti
  • kolorowe rysunek graffiti umieszczony na murze
  • zbliżenie na ręce policjanta, który trzyma plakat promujący akcje "Stop nielegalnemu graffiti"
  • policjantka wypowiadająca się podczas spotkania z mediami
  • ściana pomalowana sprayem przed namalowaniem malunku
  • zbliżenie na graffiti - namalowany żółw morski
Powrót na górę strony