Wiadomości

...by pomoc nadeszła na czas

Data publikacji 11.06.2021

Komenda Miejska Policji została wyposażona w Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED). Jest to urządzenie, którego należy użyć w przypadku udzielania pomocy osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia – gdy osoba jest nieprzytomna i nie oddycha. AED został umieszczony w poczekalni budynku przy ulicy Popiełuszki 5, by zwiększyć bezpieczeństwo zarówno mieszkańców miasta jak i osób przebywających na jej terenie.

Po raz pierwszy zabieg defibrylacji wykonany został w 1947 roku przez amerykańskiego chirurga. Defibrylacja zakończyła się sukcesem i stała się złotym standardem postępowania w nagłych zatrzymaniach krążenia.

Statystyki pokazują, że defibrylacja wykonana w czasie ok. 1 min od nagłego zatrzymania krążenia jest w 90% efektywna, po 5 min – w 50%, a po 7 min – w 30% efektywna. Co świadczy o tym, że z każdą minutą spada ona o około 10%. Z tego względu dostęp do urządzeń zdolnych do przeprowadzenia defibrylacji powinien być powszechny po to, by jak najszybciej udzielić pomocy.

W ramach Programu Powszechnego Dostępu do Defibrylacji (Public Access Defibrillation Program) Komenda Miejska Policji w Częstochowie została wyposażona w Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED). Jego obsługa nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Po uruchomieniu urządzenie wydaje jasne i zrozumiałe polecenia głosowe. Oprócz komunikatów dźwiękowych samo urządzenie i jego poszczególne elementy są oznaczone tak, żeby nawet osoba, która ma kontakt z AED po raz pierwszy, bez komplikacji obsłużyła urządzenie. Komunikaty obejmują nie tylko samą obsługę urządzenia, ale także za ich pomocą udzielane są rady i wskazówki dotyczące procedury udzielania pierwszej pomocy.

AED, który od wczoraj znajduje się w holu głównym Komendy na pewno wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa interesantów, ale również pracowników cywilnych i policjantów pełniących w niej służbę.

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) został zakupiony z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego, Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach i Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach oraz współpracy Wydziału Zaopatrzenia i Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Środki na zakup urządzeń zostały pozyskane z Funduszu Prewencyjnego PZU.

  • serce z napisem Lifepack CR2 Defibrillator
  • recepcja, przy oknie której wisi na ścianie defibrylator
  • tabliczka informacyjna na ścianie przy wejściu do portierni z napisem AED
Powrót na górę strony