Wiadomości

„Uratować znaczy żyć” z częstochowską Policją

Data publikacji 29.04.2021

Komendant Miejski Policji w Częstochowie - inspektor Dariusz Atłasik po raz kolejny objął patronatem Regionalny Konkurs „Uratować znaczy żyć”. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa numer 25 w Częstochowie. W tym roku, z uwagi na pandemię, został on przeprowadzony online.

W ubiegły wtorek uczestników IV edycji Konkursu przywitała podinspektor Grażyna Dudek – zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie.

"Uratować znaczy żyć", ma na celu propagowanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształtowania postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży. Jak co roku patronat nad konkursem objął Komendant Miejski Policji w Częstochowie oraz Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział prawie 40 uczniów. Składał się z testu wiedzy ogólnej oraz części praktycznej, która została przeprowadzona w zmienionej niż dotychczas formie.

Nad prawidłowością przebiegu całego konkursu czuwała komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele pogotowia ratunkowego, izby pielęgniarskiej, straży pożarnej i policji którą reprezentował profilaktyk z prewencji - młodszy aspirant Kamil Sowiński.

Zwycięzcą Konkursu została Szkoła Podstawowa numer 25 z Częstochowy. Zaraz za nią, na podium uplasowała się Szkoła Podstawowa numer 30 z Częstochowy, 3 miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa numer 52 z Częstochowy, a na 4 miejscu zakończyła rywalizację Szkoła Podstawowa ze Mstowa.

Jednak nie puchary i nagrody były najważniejsze w tym Konkursie, a zdobyta wiedza i dobra zabawa.

  • komisja konkursowa siedzi w ławkach i patrzy na ekran monitora
  • ekran monitora, na którym wyświetla się rozmowa online z uczestnikami konkursu
  • podium, na którym ułożone są puchary i nagrody