Wiadomości

W częstochowskiej Komendzie zabrzmiały słowa policyjnej roty

Data publikacji 16.03.2021

Uroczyste ślubowanie młodych adeptów odbyło się dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie. 4 nowo przyjętych Policjantów i 1 Policjantka po odbyciu szkolenia podstawowego rozpoczną służbę w jednostkach terenowych.

W obecności inspektora Dariusza Atłasika - Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie i jego zastępcy podinspektor Grażyny Dudek nowo przyjęci Policjanci ślubowali „służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”.

Z uwagi na epidemię koronawirusa, uroczystość odbyła się w sposób kameralny, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Szef częstochowskiej Policji życzył młodym adeptom sztuki policyjnej, by z dumą nosili policyjny mundur i zawsze byli gotowi służyć i pomagać innym.

Nowych policjantów czeka teraz kurs podstawowy w policyjnych szkołach, gdzie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w służbie. Nowi funkcjonariusze zasilą stan etatowy Wydziału Ruchu Drogowego, Komisariatu IV Policji w Częstochowie, Komisariatu VI Policji w Częstochowie oraz Komisariatu Policji w Kłomnicach i w Olsztynie.

Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby zostać jednym z nas. 20 kwietnia planowane są kolejne przyjęcia do Policji.

Dokumenty kandydatów do służby w Policji przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Popiełuszki 5, telefon 47 85 813 41.

W celu złożenia dokumentacji należy się wcześniej skontaktować telefonicznie.

  • Komendanci stoją tyłem do fotografującego, na wprost mianowanych policjantów
  • na tle policyjnego sztandaru mianowani policjanci stoją w szeregu
  • policjant podczas składania ślubowania podnosi dwa palce do góry
  • mianowani policjanci stojący w szeregu - zdjęcie robione z boku
  • Komendant Miejski inspektor Dariusz Atłasik gratuluje mianowanym policjantom przez uścisk dłoni
  • na zdjęciu widać sztandar Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie i w tle 5 mianowanych nowo przyjętych policjantów