Tydzień pomocy ofiarom przestępstw - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Wiadomości

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

Data publikacji 22.02.2021

W dniach od 22 do 28 lutego osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły bezpłatnie zasięgać porad i pomocy prawnej w wyznaczonych lokalizacjach.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Dyżury w poszczególnych wydziałach i jednostkach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie oraz w prokuraturach okręgu częstochowskiego prowadzone będą według poniższego harmonogramu:


Wydziały KMP w Częstochowie:

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00 (telefon 47 85 814 62 lub 47 85 812 70) oraz w godzinach 15:00 – 19:00 (telefon 47 85 812 71, 47 85 814 62 lub 47 85 814 65).

Wydział Kryminalny w dniach: od 22 do 24 oraz 26 lutego w godzinach od 8:00 do 12:00 (telefon 47 85 812 82).

Zespół Kontroli w dniach: codziennie w godzinach od 6:00 do 14:00 oraz od 12:00 do 20:00 (telefon 47 85 818 93, 47 85 816 92, 47 85 816 88, 47 85 816 94 oraz 47 85 816 87).

Wydział Prewencji w dniach: od 22 do 26 lutego w godzinach od 8:00 do 13:00 (telefon 47 85 813 21).

 

Komisariaty Policji:

w dniu 22 lutego 2021 roku:

KP I – w godzinach 8:00- 12:00 oraz 15:00 – 20:00

KP II – w godzinach 9:00 – 17:00

KP III – w godzinach 9:00 – 17:00

KP IV – w godzinach 9:00 – 11:00

KP V – w godzinach 9:00 – 17:00

KP VI - w godzinach 9:00 – 17:00

KP Blachownia - w godzinach 8:00 – 12:00

KP Kłomnice - w godzinach 7:00 - 13:00 oraz 15:00 - 21:00

KP Koniecpol - w godzinach 8:00 - 19:00

KP Poczesna - w godzinach 9:00 – 17:00

KP Olsztyn – w godzinach 10:30 – 12:30

 

w dniu 23 lutego 2021 roku:

KP I – w godzinach 8:00- 12:00 oraz 15:00 – 20:00

KP II – w godzinach 9:00 – 17:00

KP III – w godzinach 9:00 – 17:00

KP IV – w godzinach 10:00 – 12:00

KP V – w godzinach 9:00 – 17:00

KP VI - w godzinach 9:00 – 17:00

KP Blachownia - w godzinach 8:00 – 12:00

KP Kłomnice - w godzinach 7:00 – 13.:00 oraz 15:00 – 21:00

KP Koniecpol - w godzinach 8:00 – 19:00

KP Poczesna - w godzinach 8:00 – 14:00

KP Olsztyn – w godzinach 10:30 – 12: 30

 

w dniu 24 lutego 2021 roku:

KP I – w godzinach 8:00- 12:00 oraz 15:00 – 20:00

KP II – w godzinach 9:00 – 17:00

KP III – w godzinach 9:00 – 17:00

KP IV – w godzinach 14:00 – 16:00

KP V – w godzinach 9:00 – 17:00

KP VI - w godzinach 9:00 – 17:00

KP Blachownia - w godzinach 8:00 – 12:00

KP Kłomnice - w godzinach 7:00 - 13:00 oraz 15:00 - 21:00

KP Koniecpol - w godzinach 9:00 – 18:30

KP Poczesna - w godzinach 8:00 – 14:00

KP Olsztyn – w godzinach 10:30 – 12: 30

 

w dniu 25 lutego 2021 roku:

KP I – w godzinach 8:00- 12:00 oraz 15:00 – 20:00

KP II – w godzinach 9:00 – 17:00

KP III – w godzinach 9:00 – 17:00

KP IV – w godz. 10:00 – 12:00

KP V – w godzinach 9:00 – 17:00

KP VI - w godzinach 9:00 – 17:00

KP Blachownia - w godzinach 8:00 – 12:00

KP Kłomnice - w godzinach 7:00 - 13:00 oraz 15:00 - 21:00

KP Koniecpol – w godzinach 9:00 – 17:00

KP Poczesna - w godzinach 8:00 – 14:00

KP Olsztyn – w godzinach 10:30 – 12: 30


 

w dniu 26 lutego 2021 roku:

KP I – w godzinach 8:00- 12:00 oraz 15:00 – 20:00

KP II – w godzinach 9:00 – 17:00

KP III – w godzinach 9:00 – 17:00

KP IV – w godz. 10:00 – 12:00

KP V – w godzinach 9:00 – 17:00

KP VI - w godzinach 9:00 – 17:00

KP Blachownia - w godzinach 8:00 – 12:00

KP Kłomnice - w godzinach 7:00 - 13:00 oraz 15:00 - 21:00

KP Koniecpol - w godzinach 10:00 – 16:00

KP Poczesna - w godzinach 8:00 – 14:00

KP Olsztyn – w godzinach 10:30 – 12: 30
 

w dniu 27 lutego 2021 roku:

KP I – w godzinach 8:00- 12:00 oraz 15:00 – 20:00

KP II – w godzinach 9:00 – 17:00

KP III – w godzinach 9:00 – 17:00

KP IV – w godzinach 9:00 – 11:00

KP V – w godzinach 9:00 – 17:00

KP VI - w godzinach 9:00 – 17:00

KP Blachownia - w godzinach 8:00 – 12:00

KP Kłomnice - w godzinach 7:00 - 13:00 oraz 15:00 - 21:00

KP Poczesna - w godzinach 8:00 – 12:00

 

w dniu 28 lutego 2021 roku:

KP I – w godzinach 8:00- 12:00 oraz 15:00 – 20:00

KP II – w godzinach 9:00 – 17:00

KP III – w godzinach 9:00 – 17:00

KP IV – w godzinach 9:00 – 11:00

KP V – w godzinach 9:00 – 17:00

KP VI - w godzinach 9:00 – 17:00

KP Blachownia - w godzinach 8:00 – 12:00

KP Kłomnice - w godzinach 7:00 - 13:00 oraz 15:00 - 21:00

KP Poczesna - w godzinach 8:00 – 12:00

 

Informacja o przyjmowaniu interesantów w PROKURATURACH okręgu częstochowskiego w dniach 22-28.02.2021 roku