Wspólnie Przeciwko Przemocy - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Wiadomości

Wspólnie Przeciwko Przemocy

Data publikacji 14.12.2020

Często jesteśmy świadkami przemocy, bądź też posiadamy wiedzę na temat osób, które mogą być jej ofiarami, jednak nie zawsze na nią reagujemy w sposób prawidłowy. Od dzisiaj rusza nowa akcja edukacyjna "Wspólnie przeciwko przemocy", która ma na celu uświadomić czym jest przemoc, jakie są jej konsekwencje oraz wskazać kierunki pomocy osobom nią dotkniętą.

Kampania „Wspólnie przeciwko przemocy”, zapoczątkowana została na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Policję i MOPS wśród mieszkańców Częstochowy, odnoszących się do zjawiska przemocy i opracowanych przez pracowników Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Organizatorem jest Komenda Miejska Policji w Częstochowie wspólnie z Politechniką Częstochowską, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z partnerami.

Najważniejszym punktem kampanii będzie organizowana 17 grudnia konferencja naukowa online, poświęcona właśnie zjawisku przemocy. Akcję promują spoty radiowe i filmowe, jak również plakaty.

W ramach akcji edukacyjnej dzisiaj przybliżamy zmiany, jakie weszły w życie z tzw. ustawą "antyprzemocową", która gwarantuje bezpieczeństwo pokrzywdzonym. Jak wiemy, osoby doznające przemocy domowej znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, pozostając w mieszkaniu ze swoimi oprawcami. W tym zakresie zmiany ustaw nadają policjantom nowe uprawnienia.

  • Podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu policjant ma prawo wydać nakaz jego opuszczenia lub zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia.
  • Taki nakaz lub zakaz ma natychmiastową skuteczność, a stosować można je również łącznie.
  • Obowiązuje przez 14 dni, a przedłużyć go może jedynie sąd na wniosek pokrzywdzonego. Postępowanie w tej sprawie przeprowadzane jest w trybie przyspieszonym.
  • Policjanci zobowiązani są do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy nakaz lub zakaz nie są naruszane.
  • W przypadku niestosowania się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, ustawodawca przewidział sankcje w kodeksie wykroczeń (czyn zabroniony art. 66b), który przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

Plakat promujący kampanię "Wspólnie przeciwko przemocy". Na czarnym tle wdnieje napis stop przemocy.Pod nim widoczna trójka aktorów, dwie kobiety pośrodku mężczyzna. Poniżej napis informacyjny

Film film Stop Przemocy

Pobierz plik film Stop Przemocy (format mp4 - rozmiar 19.83 MB)

Nagranie audio audiodeskrypcja filmu