Wiadomości

Policjanci sprawdzają czy osoby poddane kwarantannie biorą udział w akcji „ZOSTAŃ W DOMU”

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie codziennie sprawdzają, czy osoby zobowiązane do odbycia kwarantanny stosują się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i w sposób prawidłowy realizują nałożone na nich obowiązki. Każdorazowo pytają też czy osoby te nie potrzebują pomocy. Jeśli taka będzie konieczna, powiadamiają odpowiednie instytucje pomocowe, by nikt w tej trudnej sytuacji nie pozostał sam.

Policjanci z Częstochowy codziennie sprawdzają, czy obywatele poddani kwarantannie w związku z zagrożeniem epidemicznym przestrzegają zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Pierwszy kontakt nawiązywany jest telefonicznie w rejonie miejsca przebywania osoby podlegającej nadzorowi, następnie policjant prosi, by w miarę możliwości osoba ta nawiązała kontakt wzrokowy z mundurowym. Policjanci każdorazowo pytają też o samopoczucie oraz czy nie potrzebuje pomocy. Jeśli taka pomoc będzie potrzebna, funkcjonariusze powiadomią odpowiednie instytucje pomocowe, które dostarczą niezbędne produkty spożywcze czy lekarstwa.

Sprawdzenie zawsze odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Jeśli sytuacja wymagałaby podjęcia przez patrol policji interwencji wobec sprawdzanej osoby, policjanci wyposażeni są w odpowiednie środki ochrony osobistej, by zminimalizować ryzyko infekcji.

Jeśli osoba zobowiązana do poddania się kwarantannie w sposób niewłaściwy wykonuje swoje obowiązki i pomimo zakazu wyjdzie z miejsca czasowego odosobnienia, musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi:

  • Powiatowy Inspektor Sanitarny może nałożyć na taką osobę karę w wysokości do 5000zł
  • Dodatkowo może zostać ukarana mandatem karnym w kwocie 500zł za naruszenie art. 116 Kodeksu Wykroczeń.
  • Jeśli z miejsca wyznaczonego oddali się osoba, u której potwierdzono zakażenie – osoba ta popełni przestępstwo z art. 161 KK, za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Apelujemy do wszystkich o rozsądek!
Kwarantanna to sposób na zapobieżenie szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, do których z całą pewnością należy COVID-19. Polega na odosobnieniu osoby zdrowej, która była narażona na zarażenie, dlatego tak ważne jest przestrzeganie obowiązujących ją zasad.
Bądź odpowiedzialny za zdrowie i życie zarówno swoje jak i innych osób!
#ZOSTAŃWDOMU!

 

Powrót na górę strony